Startvak

Het startvak waar elke school zich moet opstellen, wordt na het digitaal inschrijven bekend gemaakt. Bij het dagelijks melden aan de starttafel ontvangt de schoolleider een geel fluorescerend vest met daarop het nummer van het startvak. Degene uit de groep die dit vest draagt, wordt verzocht om voorop te lopen en is aanspreekpersoon voor de organisatie.


Begeleiders

Het uitgangspunt is minimaal één volwassene per tien leerlingen. Voor de verzekering is het van belang dat begeleiders zich ook inschrijven als wandelaar. De organisatie is niet aansprakelijk voor begeleiders die niet ingeschreven staan en dus niet verzekerd zijn.


Oranje hesjes

Binnen de groep kunnen meerdere begeleiders een fluorescerend hesje dragen. Doe dit in het oranje en niet in het geel. Voor een goed overzicht is de gele kleur namelijk voorbehouden aan de aanspreekpersonen. Zij dragen de gele vestjes met het vaknummer.


Contact organisatie

Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de algemeen leider. Deze is herkenbaar aan een oranje band met opschrift ‘algemeen leider’. Medewerkers met een blauwe band vormen de Plaatselijke RegelingsCommissie. De personen met een verkeersregelaarshesje letten op de verkeersveiligheid. Volg te allen tijde hun aanwijzingen op.